How JustAnswer Works:
  • Ask an Expert
    Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
  • Get a Professional Answer
    Via email, text message, or notification as you wait on our site. Ask follow up questions if you need to.
  • Go back-and-forth until satisfied
    Rate the answer you receive.
Ask james bruce Your Own Question
james bruce
james bruce, Solicitor-Advocate
Category: Law
Satisfied Customers: 4821
Experience:  Owner at James Bruce Solicitors
90006247
Type Your Law Question Here...
james bruce is online now

Salut o firma mia luat compensation de la un acident nsm

Customer Question

Salut o firma mia luat compensation de la un acident nsm primit nimic ce pot face ìn acest caz1/si 2 am avut permisul anulat pe 6 luni mau prins conducted miau dat 14 luni ce pot fc in acest caz in judecator mia citit plinjerea si mia zis c pot fc o alta cerere translatorul nu mia tradus corect cìnd mia mia dat voie sa vb multumesc
JA: Have they talked to a lawyer about this? What country do they live in? If different, what country does this legal question relate to?
Customer: Uk
JA: What steps have been taken so far?
Customer: Miau anulat permisul 14 luni
JA: Is there anything else the Lawyer should know before I connect you? Rest assured that they'll be able to help you.
Customer: Am 2 copii care din cauza masini ìntrzie la scola,au absente ear eu nu pot avea un jobDetail Required: HIGH

Hi, a company took compensation from an accident, but I received nothing that I can do in this case. 1/2 I had my license canceled for 6 months. I can make another request, the translator did not translate it correctly when he allowed me to thank you

JA: Have they talked to a lawyer about this? What country do they live in? If different, what country does this legal question relate to? Customer: Uk

JA: What steps have been taken so far?

Customer: Meow canceled the permit 14 months

JA: Is there anything else the Lawyer should know before I connect you? Rest assured that they'll be able to help you. Customer: I have 2 children who are absent from school due to cars, they are absent and I cannot have a job

Detail Required: HIGH

Submitted: 17 days ago.
Category: Law
Customer: replied 17 days ago.

Intrebarea 1,am avut suspendat permisul in December pe 12/ anul asta pe 6 luni, am fost prin conducnd,,instanta mia dat 14 luni eu am zis cà sotia ma sunat sà eau maşina cà un tir era sà o loves a ea sa panicat asta a fost cauza, pot face ceva ìn cazul asta,/ copii depind de mine la scola intrzie mereu (ear translator care lam avut,nu mia trades corect)intrebarea 2 am avut un acident ,firma,RTX, MIA LUAT CAZUL, ŞI MIAU LUAT BANI,nam primit nici o compensation, ce pot face ìn acest caz cautery sà mà ajutati

Question 1, I had my license suspended in December on the 12th / this year for 6 months, I was driving ,, the court gave me 14 months I said that my wife called me to take the car that a shot was to love her she panicked that was the cause, I can do something in this case, / children depend on me at school always enter (ear translator that I had, not trades me correctly) question 2 I had an accident, company, RTX, MIA TAKE THE CASE, AND MIAU TAKE MONEY, I have not received any compensation, what can I do in this case cautery to help me

Customer: replied 17 days ago.

Pot primi un raspuns in cele 2 cazuri multumesc

I can receive an answer in both cases, thank you

Expert:  Virtual-mod replied 17 days ago.
Hello,

I've been working hard to find a Professional to assist you with your question, but sometimes finding the right Professional can take a little longer than expected.

I wonder whether you're ok with continuing to wait for an answer. If you are, please let me know and I will continue my search. If not, feel free to let me know and I will cancel this question for you.

Thank you!
Expert:  james bruce replied 16 days ago.

Bună ziua, sper că te simți bine. Numele meu este James, sunt avocat și vă voi ajuta astăzi cu întrebarea dumneavoastră. Îmi pare foarte rău să aud de problema pe care o întâmpinați și voi face tot posibilul să vă ajut în această chestiune.

Expert:  james bruce replied 16 days ago.

Există două materii separate aici. Penal și civil. Prin urmare, întrucât sunt chestiuni complet independente, ar trebui să le puneți întrebări separate.

Puteți explica mai multe despre infracțiunea cu motorul.

Expert:  james bruce replied 16 days ago.

Informațiile dvs. apar confuze. Ypu spune că instanța a dat 6 luni, apoi 14 luni.
Care a fost infracțiunea și exact care a fost sentința?

Expert:  james bruce replied 15 days ago.

Din păcate, fără informațiile suplimentare solicitate în primul / răspunsul meu anterior, nu vă voi putea oferi sfaturi detaliate cu privire la întrebarea dvs., dar vă voi putea oferi un răspuns general, care sper să vă fie de ajutor. Dacă puteți furniza informațiile suplimentare ulterior, vă rugăm să faceți acest lucru și voi reveni la dvs. cu un răspuns mai detaliat.

Îmi pare rău să spun că, pe măsură ce pronunțați instanța a avut loc în decembrie, atunci nu sunteți în măsură să faceți apel.

Aveți un termen strict de 28 de zile pentru a face apel împotriva unei sentințe impuse de instanță.

Customer: replied 15 days ago.
Salut nam primit nici un raspuns,sunatimA VÀ ROG
Customer: replied 15 days ago.
Và rog dațimi un romn sami explice
Customer: replied 15 days ago.
Salut am vz raspunsu/ ms,acidentul am fost cu copii ,in amsina exam stationary de 15 min in stateless unui autobuz srada blocata cineva ma loving, am aratat foot, au zis c nu sunt vinovat si trebui s primesc o reconpensa, firma ;amanda cuounfild)o alta firma (pure legal limited) miau zis cà miau furat datele şi miau luat bani, ce pot fc in acest caz multumesc
Expert:  james bruce replied 15 days ago.

îmi pare rău, dar este foarte neclar ce spui.
Puteți, vă rugăm să explicați acest lucru mai detaliat.

Customer: replied 12 days ago.
Scuzați-mă am avut 1 acident am trimis fotografii au văzut k nu sunt vinovat, ei zic că trebui să primesc reconpensa, miau dat un romn , la tel mi a explicat xa trebui s zic dor yes, miau furat datele au luat ei bani cred, nu mai raspund la tel/firma ,se numește (Amanda counffild)puteti s ma ajutați în acest caz multumesc nr dectelefon;07539007843 sună te rog
Expert:  james bruce replied 12 days ago.

îmi pare rău, dar nu pot suna sau asista personal în această privință. Dacă sunteți în căutarea unei reprezentări personale, atunci ar trebui să instruiți o firmă de avocatură locală.

Poate fi util să instruiți un avocat local care este specializat în acest domeniu al dreptului. Puteți găsi o firmă locală utilizând site-ul web al Law Society. www.lawsociety.org.uk

Odată ajuns pe acel site, puteți face clic pe opțiunea Găsiți un avocat aflată chiar deasupra siglei Societății de Avocați. Selectați căutare rapidă, apoi selectați zona de drept necesară și introduceți codul dvs. poștal. Apoi va fi afișată o listă a firmelor locale.